Válaszra vár

Felújításra váró lépcső, zöldterület károsítása, szemét

FRISSÍTÉS 2022. 08. 03.

A BFKH válasza:
"A Járókelő közhasznú egyesület képviseletében eljárva 2022. július 25.
napján továbbította a Hivatalnak az 1122 Budapest, Városmajor utca 70.
szám alatti ingatlannal szembeni sportpályához vezető lépcsővel
kapcsolatos bejelentést.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban:
kkt.) 33.§ (1) bb) pontja és c) pontja alapján az út kezelői: helyi
közutak, a lakott területen lévő járda tekintetében a helyi
önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a
fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv,
vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os
tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
A magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a
magánút van; állami tulajdonban levő ingatlanon fekvő magánút esetében
tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelő (használó)
tekintendő.A fenti jogszabályok értelmében amennyiben a lépcső közútnak
minősül, akkor a helyi önkormányzat, amennyiben pedig magánútnak minősül
akkor az ingatlan tulajdonosa, jelen esetben szintén a helyi
önkormányzat az, aki az út kezelőjének minősül.
A Kkt. 34.§ (1) bekezdése alapján a közút kezelője - az országos és a
helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint és az (5)-(8)
bekezdésben foglaltakra tekintettel eljárva - köteles gondoskodni arról,
hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete
esztétikus és kulturált legyen.
A Kkt. 34.§ (4)-(5) bekezdései alapján a közút megrongálódását a közút
kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok
szerint eljárva - köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát
veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet
elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre
figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást
elrendelni, illetőleg a közutat lezárni. A közút tisztántartásáról a
közút kezelője gondoskodik. A közút síkosságmentesítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény eltérő rendelkezése
hiányában a közút kezelője végzi.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben a Hivatalnak nincs hatásköre eljárni,
mivel a járda építés nem engedélyköteles tevékenység. A fenti
jogszabályi rendelkezések alapján a bejelentést megküldtem az út
kezelőjének a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnak."

-----

FRISSÍTÉS 2022. 07. 25.

XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat válasza:
"A Városfejlesztési Irodától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a területet a teniszpályákat működtető cég üzemeltetésében van. A csatolt képen látható lépcsőszerű közlekedőt ők vagy a korábbi üzemeltető alakította ki, tudomásunk szerint minden engedély nélkül. Az önkormányzat a Városmajor u. felől azért zárta le az áthaladást, mert az nem út, nem hivatalos lépcső, és balesetveszélyes, továbbá valóban környezetkárosító. A feljáró lenti lezárásában az önkormányzat nem illetékes. Kérjük, forduljon az üzemeltetőhöz a probléma kezelése érdekében."

-----

A Városmajor utca 70. magasságában van egy lépcső, mely balesetveszélyes volta miatt kb fél éve lezárásra került, igaz csak a Városmajor utca felől, a parkból indulva a lépcsősoron, csak a lépcső tetején szembesülhetünk a lezárással. A lépcsőt sokan használták, mivel célzottan vitt a helyi sportpályák valamelyikéhez. Mivel a javasolt elkerülő útvonal használata mind távolságban, mind időben lényegesen hosszabb, az emberek a lezárt lépcső mellett a domboldalon kezdtek el közlekedni, amivel jelentősen károsítják a zöldterületet. Ugyanezen a területen sajnos rengeteg a szemét is.

Probléma helyszíne
Budapest XII. kerület, Hegyvidék, Városmajor u. 70

Hozzászólások

 • Az illetékes válasza megérkezett az üggyel kapcsolatban.

  Tisztelt Bejelentő!

  Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam az illetékes szakirodának.

  Üdvözlettel:

  Molnár Viktória

  Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
  Polgármesteri Hivatal
  Polg
  ...
 • Lukács Máté elküldte az ügyet az illetékesnek: XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

 • Lukács Máté megváltoztatta a bejelentés illetékesét "BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala"-ról "XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata"-ra.

 • Lukács Máté megváltoztatta a bejelentés leírását "FRISSÍTÉS 2022. 07. 25. XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat válasza: A Városfejlesztési Irodától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a területet a teniszpályákat működtető cég üzemeltetésében van. A csatolt képen látható lépcsőszerű közlekedőt ők vagy a korábbi üzemeltető alakította ki, tudomásunk szeri...

 • Lukács Máté megváltoztatta a bejelentés nevét "felújításra váró lépcső, zöldterület károsítása, szemét"-ról "Felújításra váró lépcső, zöldterület károsítása, szemét"-ra.

 • Az illetékes válasza megérkezett az üggyel kapcsolatban.

  Járókelő Közhasznú Egyesület
  Bardócz Csaba
  Irodavezető Úr részére!

  Tisztelt Irodavezető Úr!

  A Járókelő közhasznú egyesület képviseletében eljárva 2022. július 25.
  napján továbbította a Hivatalnak az
  ...
 • Gál Miklós elküldte az ügyet az illetékesnek: BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala

 • Gál Miklós megváltoztatta a bejelentés leírását "A Városmajor utca 70. magasságában van egy lépcső, mely balesetveszélyes volta miatt kb fél éve lezárásra került, igaz csak a Városmajor utca felől, a parkból indulva a lépcsősoron, csak a lépcső tetején szembesülhetünk a lezárással. A lépcsőt sokan használták, mivel célzottan vitt a helyi sportpályák valamelyik...

 • Gál Miklós megváltoztatta a bejelentés illetékesét "Egyéb szervezet"-ról "BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala"-ra.

 • Gál Miklós megváltoztatta a bejelentés illetékesét "XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata"-ról "Egyéb szervezet"-ra.

 • Gál Miklós lezárta a bejelentést Megoldatlan eredménnyel. Oka: Megoldhatatlan.

 • Az illetékes válasza megérkezett az üggyel kapcsolatban.

  Tisztelt Járókelő!

  A Városfejlesztési Irodától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a területet a teniszpályákat működtető cég üzemeltetésében van. A csatolt képen látható lépcsőszerű közlekedőt ők vagy
  ...
 • Az illetékes válasza megérkezett az üggyel kapcsolatban.

  Tisztelt Bejelentő!

  Köszönettel megkaptuk levelét, melyet továbbítottam a Városfejlesztési Irodára.

  Üdvözlettel:

  Szabó Krisztina
  Kommunikációs vezető

  Budapest Főváros XII. kerület
  Hegyvidéki Önkor
  ...
 • Ügykezelő Járókelő elküldte az ügyet az illetékesnek: XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

 • Fazekas Réka bejelentette az ügyet.

Hasonló bejelentések

 • Válaszra vár
  0
  Válaszra vár
  0

  Lezárt lépcső

  Beküldés ideje:
  Beküldte: Ván Bálint
  Illetékes: XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
  Nagyenyed utca (XII. kerület, Hegyvidék)
 • Válaszra vár
  3
  Válaszra vár
  3

  szétporladó aknafedél

  Beküldés ideje:
  Beküldte: Rácz András
  Illetékes: XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
  Zirzen Janka utca (XII. kerület, Hegyvidék)
  Vissza az oldal tetejére