A „jarokelo.hu” elnevezésű internetes és mobil alkalmazás felhasználási feltételei

I. Felhasználási Feltételek tartalma

Jelen Felhasználási Feltételek a Járókelő Egyesület (1052 Budapest, Semmelweis u. 9. Asz: 18627239-1-41; a továbbiakban a Szolgáltató) által üzemeltetett www.jarokelo.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) és annak elérésére szolgáló mobil alkalmazáson keresztül elérhető közösségi közérdekű bejelentéseket segítő és megjelenítő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vételének feltételeit tartalmazza. A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy a Felhasználási Feltételek rá is vonatkoznak.

A Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan melléklete az Adatkezelési Tájékoztató.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy arról a Honlapon tájékoztatja a Felhasználókat, akik a módosítást követő bejelentkezésük során nyilatkoznak a módosítások elfogadásáról.

II. A Szolgáltatás bemutatása / célja

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók és a közérdekű bejelentéseket kezelő illetékes szervezezetek és szolgáltatók közötti elektronikus kommunikációt megkönnyítse, követhetővé és átláthatóvá tegye. A Felhasználók a www.jarokelo.hu oldalon keresztül vagy a jarokelo.hu által létrehozott mobil alkalmazás segítségével fényképpel és leírással, helyszín megadásával közérdekű bejelentéseket tegyenek közzé az oldalon és az oldal segítségével, adminisztrátorok ellenőrzése és ügykezelése révén eljuttassák az illetékes szervezetnek vagy szolgáltatónak. Az oldal üzemeltetője egy felhasználótól napi 10 bejelentés kiközvetítését vállalja az illetékes szervezetek részére. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a névtelen bejelentéseket az illetékes szervezetek a hatályos jogszabályok értelmében negligálhatják, a válaszadásért a www.jarokelo.hu nem tud garanciát vállalni.

III. A szolgáltatás igénybe vételének feltételei

Az igénybe vétel feltétele a Honlapon vagy mobilalkalmazáson keresztül történő regisztráció. A regisztráció két módon jöhet létre:

  • A Felhasználó azonosítását szolgáló adatpár: email cím és név megadásával.

    A regisztráció csak a Felhasználó saját, egyedi azonosítását is biztosító email címével végezheti el. A regisztráció során a Szolgáltató véletlenszerűen generált jelszót biztosít a felhasználó első belépéséhez, melyet a Felhasználó köteles az első belépésnél saját felelősségére megváltoztatni és titkos jelszavának biztonságáról gondoskodni.

A Szolgáltatás használatát a Szolgáltató ingyenesen biztosítja, de az igénybevételhez élőinternetkapcsolat és számítógép/megfelelő eszköz szükséges.

IV. Általános rendelkezések

A Szolgáltatás felületén beküldött bejelentések jóváhagyás után nyilvánosak lesznek az oldalon és azok internetes keresőkben is megjelenhetnek. Felhasználó egyéni döntése alapján beállíthatja, hogy a bejelentései felhasználónevével vagy anonim módon jelenjenek meg. Az oldal minden Felhasználója hozzászólhat vagy értékelheti a többi Felhasználó által beküldött tartalmakat.

A Felhasználók e-mail címeire csak az adott felhasználó által bejelentett vagy nyomonkövetésre megjelelölt esetekkel kapcsolatos e-mail értesítés érkezik

A hírlevélre feliratkozott felhasználókat rendszeresen a Szolgáltató e-mailben értesíti az oldal híreiről, új fejlesztéseiről és statisztikáiról.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogát megszüntetni, továbbá regisztrációját és a Felhasználó által a Szolgáltatásban rögzített információkat indoklás és előzetes értesítés nélkül törölni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely elemének tartalmát, működését vagy megjelenését bármikor megváltoztassa, vagy a Szolgáltatást felfüggessze vagy bármikor megszüntesse.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás felületén hirdetést, vagy saját szolgáltatásait bemutató egyéb tartalmat elhelyezni.

A Szolgáltató a Felhasználó által rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, kivéve a titkosítottan tárolt jelszót.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében feldolgozza.

A Szolgáltató a regisztrációt azonosító email címet nem adja ki harmadik fél számára és nem használja reklám célú elektronikus hirdetések küldésére.

V. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata

Tilos a Szolgáltatást olyan adat tárolására, illetve továbbítására használni, amely bármely harmadik személy számára sértő, megtévesztő, kárt okoz vagy személyiségijogot sért.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a jarokelo.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik.

A Szolgáltatás nem használható profitszerző tevékenység támogatására és kéretlen reklámüzenetek továbbítására.

VI. Felelősség

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználók által a Szolgáltatásban elhelyezett információk tartalmáért, hitelességéért, jogszerűségéért vagy teljeskörűségéért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által a Szolgáltatás használata során tanúsított magatartásáért.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás használatával összefüggésben tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerekbiztonságát sértik, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára (a továbbiakban: hacker-magatartás). Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. Szolgáltató ugyanakkor minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt Szolgáltatás adatbázisához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Szolgáltató kizárja felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, mely a Szolgáltatás céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a meghibásodásokból, nem megfelelő működésből fakadó esetleges károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kisérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza illetve amennyiben egy bejenentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.

VII. Adatvédelem

a Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.


A „jarokelo.hu” elnevezésű internetes és mobil alkalmazás adatkezelési tájékoztatója

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Járókelő Egyesület. (1052 Budapest, Semmelweis u. 9. Asz: 18627239-1-41; NAIH-88790/2015., a továbbiakban a Szolgáltató) által üzemeltetett www.jarokelo.hu oldalon és az ahhoz tartozó mobil alkalmazáson keresztül elérhető közösségi közérdekű bejelentéseket segítő és megjelenítő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) adatkezelési gyakorlatát ismerteti.

A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A Szolgáltató bármikor jogosult adatkezelési gyakorlatának egyoldalú módosítására a Felhasználók értesítése mellett. A Felhasználók a módosítást követő első bejelentkezésük alkalmával nyilatkoznak az adatkezelést érintő módosítás elfogadásáról.

Jelentősebb változtatásokról a Szolgáltató emailben is tájékoztathatja a Felhasználókat.

Az adatkezelő neve: Járókelő Egyesület
Az adatkezelő címe: 1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
Adatkezelési nyilvántartás azonosítója: NAIH-88790/2015.
Elérhetőség: info@jarokelo.hu

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján awww.jarokelo.hu oldalon regisztrált Felhasználók esetében.

A Maxer Hosting Kft., a Szolgáltató partnereként adatfeldolgozó tevékenységet végez (továbbiakban: Adatfeldolgozó).

A kezelt adatok köre:

A Felhasználó által a regisztrációkor kötelezően vagy a későbbi használat során megadott adatok: email cím, vezetéknév és utónév.

A Szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

A Szolgáltatás használata során a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a keresési szolgáltatás részeként használja a helymeghatározás funkciót, ekkor a Felhasználó az általa használt eszköz földrajzi koordinátáit is megosztja a Szolgáltatóval. Ezt az adatot a Szolgáltató nem tárolja és nem kapcsolja össze egyéb személyes adattal, de az oldal használatának idejéig, az oldalról való távozás időpontjáig rögzíti és feldolgozza.A legtöbb böngésző esetében a Felhasználónak külön is engedélyeznie kell annak beállításaiban, hogy egy weboldal geolokációs adatokat kérhessen le.

Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó által megadott személyes adatok a Felhasználó belépési jogosultságát illetve a bejelentései kapcsán történt változásokról szóló értesítések lehetőségét biztosítják.

A Szolgáltatásban megadott email címre a Szolgáltató a Felhasználó fiókjával kapcsolatban, illetve a Szolgáltatás működését érintő változásaival továbbá a Felhasználási Feltételek és az adatkezelési gyakorlat változásaival kapcsolatban emailt küldhet a Felhasználónak.

A kezelt adatokat aggregálva, vagy anonimizáltan a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, azokat nyilvánosságra hozhatja.

A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő (a Szolgáltatás használatához, felmerülő hibák beazonosításához és javításához szükséges, például – de nem kizárólag – a webszerver által generált hibaüzenetek, programkód által generált hibaüzenetek) adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó által megadott személyes adatok esetében, amíg a Felhasználó használja a Szolgáltatást. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, a törlésre vonatkozó, az info@jarokelo.hu email címre megküldött kérésének beérkezését követően a Szolgáltató törli az adatokat.

A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 60 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A személyes adatok törlése:

A Felhasználó saját személyes adataira vonatkozó törlési kérését e-mailben az info@jarokelo.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési kérés beérkezését követően törli az adatokat.

Adatfeldolgozó megnevezése: MAXER Hosting Kft.
Adatfeldolgozó címe: Budapest XIII. Victor Hugo u. 18-22.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@jarokelo.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

Jogorvoslati lehetőségek:

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőnél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A fentieken kívül az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel kérjük keresse az üzemeltető munkatársát az info@jarokelo.hu e-mail címen.

  Vissza az oldal tetejére