Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Járókelő Közhasznú Egyesület (1052 Budapest, Semmelweis u. 9. Asz: 18627239-1-41; NAIH-88790/2015., a továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett www.jarokelo.hu oldalon és az ahhoz tartozó mobil alkalmazáson keresztül elérhető közösségi közérdekű bejelentéseket segítő és megjelenítő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) európai uniós szabályokkal összhangban álló adatkezelési gyakorlatát ismerteti.

Az adatkezelő neve: Járókelő Közhasznú Egyesület

Az adatkezelő címe: 1052 Budapest, Semmelweis u. 9.

Adatkezelési nyilvántartás azonosítója: NAIH-88790/2015.

Elérhetőség: info@jarokelo.hu

A Járókelő.hu segít a városlakóknak abban, hogy bejelenthessék a kátyúkat, letört szemeteseket, lekopott zebrákat és egyéb közterületi problémákat a lakóhelyükön. A Járókelő Közhasznú Egyesület célja, hogy olyan eszközöket adjon a magyar állampolgároknak, amelyek erősítik őket a közhatalmat gyakorló vagy közszolgáltatást nyújtó szervekkel való kommunikációban, támogatja és elszámoltatja a közhatalmat gyakorló vagy közszolgáltatást nyújtó szerveket az ilyen, nem azonnali beavatkozást igénylő ügyeknek a megoldásával kapcsolatban. A Járókelő Közhasznú Egyesület célja továbbá, hogy elősegítse a z épített környezet megóvásáról szóló párbeszédet a lakosság és a közhatalmat gyakorló vagy közszolgáltatást nyújtó szervek között.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

1.neve: Mailchimp

elérhetősége:

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

web: https://mailchimp.com

tevékenység leírása:

A Mailchimp teszi lehetővé nekünk, hogy hírleveleket juttassunk fel a feliratkozott felhasználóinknak a Járókelővel, az üzemeltető egyesülettel és a bejelentésekkel kapcsolatos fejleményekről.

2.neve: Rackforest Kft.

elérhetősége:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

web: https://rackforest.com

tevékenység leírása:

A Rackforest biztosít tárhely és VPS szolgáltatást a Jarokelo.hu platform üzemeltetéséhez.

3.neve: Maxer Hosting Kft.

elérhetősége:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

web: https://maxer.hu

tevékenység leírása:

A Maxer biztosít tárhely és domainszolgáltatásokat a Jarokelo.hu platform üzemeltetéséhez.

4.neve: Google LLC (analytics)

elérhetősége:

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043 USA

web: https://analytics.google.com

tevékenység leírása:

A Google Analytics teszi lehetővé, hogy anonimizált formában mérjük a Jarokelo.hu látogatottsági adatait és az oldalon végzett aktivitásokat (pl. bejelentés beküldése).

5.neve: Google LLC (Sign-In)

elérhetősége:

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043 USA

https://developers.google.com/identity

tevékenység leírása:

A Google Sign-in teszi lehetővé, hogy Gmail-fiókodon keresztül fiókot hozz létre a Jarokelo.hu-n a bejelentéseidnek vagy hozzászólásaidnak.

6.neve: Facebook (Login for Apps)

elérhetősége:

Facebook, Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park,

CA 94025 USA

tevékenység leírása:

A Facebook Login for Apps teszi lehetővé, hogy Facebook-fiókodon keresztül fiókot hozz létre a Jarokelo.hu-n a bejelentéseidnek vagy hozzászólásaidnak.

7.neve: Facebook (Pixel)

elérhetősége:

Facebook, Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park,

CA 94025 USA

tevékenység leírása:

A Facebook Pixel teszi lehetővé, hogy ha felkerested a Jarokelo.hu-t, akkor a Facebookon is megmutathassunk neked az oldalunkhoz kapcsolódó tartalmakat hirdetések formájában.

8.neve: Helpmonks, LLC

elérhetősége:

9793 Lima Cir

Commerce City, CO 80022

USA

web: https://helpmonks.com

tevékenység leírása:

A Járókelő kapcsolati űrlapján érkező megkereséseket a Helpmonks szolgáltatásban kezeljük.

9.neve: Google Form

elérhetősége:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Írország

tevékenység leírása:

A Google Form teszi lehetővé nekünk, hogy egyes támogatói kampányokban a felhívásban foglaltak szerint, az ott meghatározott összeget adományozók részére ajándékot küldünk, ennek érdekében kezeljük az adományozó nevét, címét, e-mail címét és az adományküldés időpontját.

Milyen adatokat miért kezelünk

Az általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation a továbbiakban: GDPR) értelmében „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Ezek közül a műveletek közül csak az alábbi célok elérése érdekében végzünk műveleteket.

I. Az adatkezelés célja

Azonosítás

A Felhasználó által megadott személyes adatok a Felhasználó belépési jogosultságát illetve a bejelentései kapcsán történt változásokról szóló értesítések elérhetőségét biztosítják a regisztrációkor, illetve a bejelentés megtételekor eltárolt adatok alapján.

Kapcsolattartás

A Szolgáltatásban megadott email címre a Felhasználó regisztrált fiókjával kapcsolatban, a Szolgáltatás működését érintő változásokkal, a Felhasználási Feltételek és az adatkezelési gyakorlat változásaival kapcsolatban küldhetünk emailt a Felhasználónak.

Meghatározott támogatói kampányban ajándék küldése és ennek érdekében kapcsolattartás

Egyes támogatói kampányokban a felhívásban foglaltak szerint, az ott meghatározott összeget adományozók részére ajándékot küldünk, ennek érdekében kezeljük az adományozó nevét, címét, e-mail címét és az adományküldés időpontját.

Közösségi kommunikáció elősegítése

A Felhasználók számára Egyesületünk közösségi oldala lehetőséget biztosít a többi Felhasználóval való párbeszédre, tapasztalatcserére, amihez a Felhasználók - választásuk szerint - névvel vagy anonim módon is csatlakozhatnak. E kommunikáció elősegítéséhez a felhasználó önként megadott személyes adatait (név, fénykép) kezeljük.

Szolgáltatás technikai színvonalának biztosítása

A Szolgáltatás ideje alatt a naplófájlban rögzítésre kerülnek egyes adatok, amelyek a Szolgáltatás használatához, a felmerülő hibák beazonosításához és javításához szükségesek (például – de nem kizárólag – a webszerver által generált hibaüzenetek, programkód által generált hibaüzenetek). Ezen adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

Kutatás

A kezelt adatokat aggregálva, vagy anonimizáltan felhasználhatjuk statisztikai célokra, és azokat nyilvánosságra is hozhatjuk a személyes adatok védelmének sérelme nélkül.

A Szolgáltatásban rögzített bejelentésekhez kapcsolódóan az alábbi kutatások és fejlesztések támogatására harmadik személyekkel anonimizáltan a következő adatokat osztjuk meg:

 • Mapillary szolgáltatás: A Mapillary által biztosított utcakép szolgáltatás fejlesztéséhez a Felhasználók bejelentésekhez feltöltött fotóit továbbítjuk (információk: https://www.mapillary.com/ )
 • Precognox szoftvercég: a Szolgáltatás oldalán található megoldópontszám kialakítása a Precognox által kialakított metodológia alapján történik, amihez a bejelentés dátumát és az arra érkezett hivatalos válasz dátumát és annak szövegét, valamint csatolt fájljait adjuk át a bejelentő személyes adatai nélkül (információk: https://www.precognox.hu)

Kötelező adattovábbítás

Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Egyesületünk a fent említett tevékenységek elősegítésén túl nem kezel személyes adatokat.

II. Kezelt adatok köre

A GDPR értelmében „személyes adat” bármely információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik. A GDPR szerint azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A fenti definíciónak megfelelően a Szolgáltatással végezhető tevékenységek szerinti bontásban kizárólag az alábbi adatokat kezeljük:

1. regisztráció

A regisztrációkor megadott adatok a Felhasználó későbbi azonosítását szolgálják.

 • alapesetben a regisztrációkor rögzítjük és eltároljuk a Felhasználó teljes nevét (vezetéknév és keresztnév), emailcímét és az általa (opcionálisan) feltöltött profilképét
 • facebook accounttal történő regisztráció esetén a facebookhoz kapcsolódó API (application programming interface - alkalmazásprogramozási felület) hozzáfér a Felhasználó publikus facebook profiladataihoz és email címéhez, de ezek közül kizárólag a Felhasználó teljes nevét, emailcímét és profilképét rögzíti és tárolja a rendszer
 • google accounttal történő regisztráció esetén a google fiókhoz kapcsolódó API-n keresztül a Felhasználó teljes nevét, emailcímét, valmint google fiókhoz esetleg feltöltött profilképét rögzíti és tárolja a rendszer.

A Szolgáltatás használatához profilkép feltöltése nem feltétlenül szükséges. A Felhasználó a facebook, illetve google accounttal történő regisztráció esetén a letöltött képet eltávolíthatja, amelyet adatkezelőként tovább nem tárolunk.

2. bejelentés

A Felhasználótól a regisztrációhoz szükséges adatokon túl nem kérünk további személyes adatokat. Amennyiben a bejelentésre szolgáló űrlap kitöltésekor a leírást tartalmazó folyószöveges részekben saját vagy más természetes személy személyes adatát is rögzíti, az adatot manuálisan töröljük és semmilyen módon nem tároljuk.

A bejelentésben lehetséges a bejelentett probléma helyét is megadni a beágyazott térkép-szolgáltatás segítségével. Ezt a helyet a Google Maps alkalmazás szolgáltatójától lekért címmel rögzítjük és a bejelentéshez kapcsolva a bejelentés tárgyát képező probléma helyszíneként tároljuk.

A bejelentéshez kapcsolódóan a Szolgáltatás fotó feltöltését is lehetővé teszi. A sértő tartalmak automatikus eltávolítása mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fotó EXIF (kép készítésének körülményeire utaló meta)adatait is rögzítjük, amennyiben a Felhasználó azokat a feltöltés előtt nem távolítja el. Erre a Felhasználó figyelmét a feltöltés előtt külön felhívjuk. Az EXIF adatokat (például a digitális fényképezőgép gyári adatait, a kép készítésének beállításait, illetve földrajzi adatait) a rendszer tárolja, de további célokra nem használjuk.

3. kapcsolattartás - kommunikáció

Szervezetünkkel regisztráció nélkül is lehetséges kapcsolatba lépni az e célból rendszeresített kapcsolat menü pont alatt. Az üzenetküldéshez az üzenet küldőjének nevét (vezetéknév és keresztnév), valamint emailcímét rögzítjük és tároljuk az ügyfélkapcsolati rendszerünk tárhelyén. Az üzeneteket a személyes adatokkal együtt további célokra nem használjuk és a tárolt adatokat egy év elteltével töröljük.

A Szolgáltatás oldalán a Felhasználók egymás bejelentéseit láthatják és azokhoz kommenteket fűzhetnek. A Felhasználók - választásuk szerint - névvel vagy anonim módon is részt vehetnek a kommunikációban, amelynek elősegítése érdekében a Felhasználó önként megadott személyes adatait (név, fénykép) kezeljük. A kommentek tartalmában elhelyezett személyes adatok megosztásáért a Felhasználó felel. Ezeket észlelve a személyes adatokat manuálisan töröljük.

Hírlevél szolgáltatásunkhoz, amely Egyesületünkkel és a bejelentésekkel kapcsolatos fejleményekről tájékoztat, a Felhasználók emailcímeit rögzítjük és tároljuk. A Járókelő-hírlevélre a 2015-ig regisztrált felhasználók automatikusan kerültek fel, 2018-tól a hírlevélre a Járókelő blogján (jarokelok.blog-hu) beágyazott Mailchimp-űrlapon, a Mailchimp saját oldalán található feliratkozó űrlapjon vagy a Jarokelo.hu-n, a regisztrált felhasználói profilbeállításoknál lehet feliratkozni. A feliratkozott személyek emailcímük tárolásának törlését bármikor kérhetik az info@jarokelo.hu címen a hírlevélről való leiratkozással együtt. Önmagában a hírlevélről a Mailchimp saját oldalán vagy az erre biztosított linken a hírlevélben lehet leiratkozni.

Meghatározott támogatói kampányban az Adományozó nevét, címét, e-mail címét és az adományküldés időpontját kezeljük az ajándékküldés és ennek érdekében a kapcsolattartás céljából.

4. szolgáltatás használatának technikai adatai

Naplózás

A Szolgáltatás használata során a rendszer rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

>Beágyazott szolgáltatások által rögzített adatok

A Szolgáltatás használatakor - a Felhasználó böngészőjének és számítógépének beállításaitól függően - különböző beágyazott szolgáltatások vannak jelen. Ezek - az Adatkezelőként hozott döntésünk nyomán - az oldal optimális használatához és a közösségi médiában való egyszerűsített jelenlét megvalósításához szükséges szolgáltatások:

 • Google Fonts (egyedi betűtípus megjelenítése),
 • Facebook : bejelentkezés, like, megosztás,
 • Twitter (beágyazott megosztás szolgáltatás megjelenítése)
 • YouTube (beágyazott videószolgáltatás megjelenítése)
 • Google Maps (beágyazott térkép szolgáltatás megjelenítése)
 • Mapillary (beágyazott utcakép szolgáltatás megjelenítése)

A beágyazott szolgáltatásokat nyújtó szervezetek a fenti linkeken elérhető saját adatkezelési tájékoztatóval és privacy policyval rendelkeznek a szolgáltatás nyújtása közben rögzített és kezelt adatok tekintetében, de ezekhez Egyesületünk Adatkezelőként nem fér hozzá és az adatokat nem használja fel. Ezek a szolgáltatások továbbá - a Felhasználó döntése szerint - a böngésző megfelelő beállításaival kikapcsolhatóak, de az oldal használatának minőségi romlásához (például videók lejátszhatóságának vagy a tartalmak közösségi médiában való megoszthatóságának elvesztéséhez) vezetnek.

A Szolgáltatás használata során a Felhasználónak továbbá lehetősége van arra, hogy a keresési szolgáltatás részeként használja a helymeghatározás funkciót, ekkor a Felhasználó az általa használt eszköz földrajzi koordinátáit is megosztja az oldallal. Ezt az adatot Adatkezelőként nem tároljuk és nem kapcsoljuk össze egyéb személyes adattal, de az oldal használatának idejéig, az oldalról való távozás időpontjáig rögzítjük és feldolgozzuk. A legtöbb böngésző esetében a Felhasználónak külön is engedélyeznie kell annak beállításaiban, hogy egy weboldal geolokációs adatokat kérhessen le. Ha ezt a Felhasználó letiltja, az adatokat az oldal nem rögzíti.

Tracking

Az oldal használata során használunk az oldalon folytatott forgalom és tevékenység követésére (tracking) is eszközöket azért, hogy a látogatottsági adatok statisztikáit anonimizáltan megismerjük:

 • Google Analytics az IP címek titkosított és részleges rögzítésével az oldal látogatottsági statisztikáit generálja számunkra. Az alkalmazással rögzíthető és tárolható adatokból egyebet nem használunk fel. Az anonimizált statisztikákat 1 évig tároljuk.
 • Facebook Pixel: A Facebook Pixel teszi lehetővé, hogy ha felkerested a Jarokelo.hu-t, akkor a Facebookon is megmutathassunk neked az oldalunkhoz kapcsolódó tartalmakat hirdetések formájában. Nem közvetlenül a te adataidat kapjuk meg, hanem a Facebook segít nekünk üzenni azoknak a felhasználóinak, akik már felkeresték a Jarokelo.hu-t.

A tracking adatokat Adatkezelőként nem kapcsoljuk össze személyes adatokkal, ám az esetleges további felhasználásukra vonatkozóan nem rendelkezünk döntési jogosultsággal. Ezekkel az adatokkal kapcsolatban a beágyazott alkalmazások fejlesztői [Google LLC (“Google”); székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, valamint Facebook Ireland Ltd., EU területén elérhető képviselet: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”)] adatvédelmi elvei és szabályzatai irányadók. Amennyiben a Felhasználó tracker nélkül akarja használni az oldalt, lehetősége van a jelen linken elérhető külső bővítmények letöltésére és beállítására, vagy Google Analytics esetén kifejezett opt out -ra.

Cookiek

Cookiekat az oldal kizárólag a Szolgáltatásba való belépés eltárolására használ és azokat 30 nap elteltével automatikusan törli. Erről az oldalra látogató Felhasználót külön üzenetben is értesítjük.

III. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Hozzájárulás

A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg teszi meg az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát az erre kialakított mezőbe kattintva, miután ennek a Tájékoztatónak a tartalmát megismerte. A nyilatkozat megtételével a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Az Adományozó meghatározott támogatói kampányban a Google Form kitöltésével egyidejűleg teszi meg az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát az erre kialakított mezőbe kattintva, miután ennek a Tájékoztatónak a tartalmát megismerte. A nyilatkozat megtételével az Adományozó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A Szolgáltató bármikor jogosult adatkezelési gyakorlatának egyoldalú módosítására a Felhasználók értesítése mellett. A Felhasználók a módosítást követő első bejelentkezésük alkalmával ismét kifejezetten nyilatkoznak az adatkezelést érintő módosítás elfogadásáról.

Jelentősebb változtatásokról a Szolgáltató külön emailben is tájékoztathatja a Felhasználókat.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást a Felhasználó bármikor visszavonhatja. Az Egyesület a hozzájárulás visszavonását követően nem kezeli tovább a Felhasználó adatait, a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét ez azonban nem érinti. Az adatkezelési hozzájárulást a Felhasználó az info@jarokelo.hu címre küldött kifejezett nyilatkozatával vonhatja vissza.

IV. Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó által megadott személyes adatok esetében az adatokat addig kezeljük, amíg a Felhasználó használja a Szolgáltatást. Az Adományozó által megadott adatokat meghatározott támogatói kampányban, a kampányhoz kapcsolódó ajándék megküldéséig kezeljük, majd azt követően a kezelt adatokat töröljük. A Felhasználó/Adományozó bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, a nyilatkozat az visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti, ám a Felhasználót [az V. pontban rögzített esetekben] megilleti az elfeledtetéshez való jog is, ezért a korábban tárolt adatai törlését is kérheti.

A regisztráció törlésére vonatkozó kérelmet csak a Felhasználó külön kifejezett kérése esetén kezeljük valamennyi személyes adatának törlésére vonatkozó kérelemként. Az info@jarokelo.hu email címre megküldött (regisztráció) törlési kérelem beérkezését követően 14 napon belül töröljük a Felhasználó regisztrált fiókját. Amennyiben a Felhasználó valamennyi személyes adatának törlését szeretné, erre vonatkozó kérelmét szintén az info@jarokelo.hu email címre történő beérkezést követő 14 napon belül teljesítjük. A törlési kérelem teljesítése nem érinti a Felhasználó anonimizált bejelentéseit, amelyeket a rendszerben továbbra is tárolunk.

A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 60 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a Felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A trackerek által rögzített adatokat 1 évig tároljuk.

Cookiek esetén 30 napig tárolja az oldal a belépési adatokat.

Ezek a határidők nem vonatkoznak a jogszabály alapján kötelező esetleges adatkezelés eseteire.

V. A Felhasználó jogai

A Felhasználót az adatok kezelésének ideje alatt az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatás és hozzáférés joga : a Felhasználó a vele kapcsolatban tárolt személyes adatokról tájékoztatást kérhet, valamint kérheti azok másolatának átadását;
 • helyesbítéshez való jog - a Felhasználó kérheti a vele kapcsolatban tárolt személyes adatok helyesbítését, ha azok nem pontosak vagy nem teljesek. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére olyan személyes adatot is a rendelkezésére bocsát, amely az adatkezelés céljához nem szükséges, azt az Adatkezelő törli.
 • elfeledtetéshez való jog - Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a róla tárolt adatokat az adatbázisából, különösen ha az adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását visszavonja vagy az adatok kezelése jogellenes módon történik.
 • adatkezelés korlátozásának joga - A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha a) vitatja a személyes adatok pontosságát és az Adatkezelés korlátozását kéri arra az időre, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • adathordozhatósághoz való jog - személyes adatok automatizált kezelése esetén Felhasználó kérheti, hogy a tárolt személyes adatokat az Adatkezelő tagolt, géppel olvasható (interoperábilis) formátumban a Felhasználó részére átadja, illetve technikai megvalósíthatóság esetén egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Egyesületünk jelenleg a GDPR értelmében nem kezel automatizáltan adatot, a kezelt adatokról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
 • tiltakozáshoz való jog - a Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű, közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat ellátásához, vagy az adatkezelő illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltatás nyújtásakor Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli annak adatait, ezért tiltakozásra csak a hozzájárulás hiányában is elvégzendő kötelező adatkezelés (például eseti adattovábbítás) esetén van mód.
 • bírósági felülvizsgálathoz való jog - abban az esetben, ha a Felhasználó megítélése szerint a GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelésről van szó, Panaszt tehet a - szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam - illetékes felügyeleti hatóságánál. A Felhasználónak a pansztételi jog mellett joga van hatékony bírósági jogorvoslatot is igénybe venni, különösen ha úgy ítéli meg, hogy a GDPR alapján elfogadott szabályok értelmében az Adatkezelő (vagy 3. személy) megsértette jogait, vagy ha a felügyeleti hatóság a panasz alapján nem jár el, azt elutasítja vagy megalapozatlannak minősíti.

A jogok gyakorlására irányuló kérések teljesítéséhez az Adatkezelő - a bírósági jogérvényesítést kivéve - a Felhasználó azonosítását követeli meg, ennek hiányában a kérelmek teljesítését megtagadhatja. A Felhasználó azonosítása a regisztrációkor megadott emailcímre küldött alfanumerikus azonosító megadásával történik, a jogok gyakorlásához megkívánt azonosításhoz az Egyesületünk a Felhasználó képes azonosító igazolványának másolatát is bekérheti, melyet semmilyen más célra nem tárol és használ fel.

VI. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó részletesen tájékozódjon a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak, különös tekintettel a felhasználói jogok gyakorlásának kereteiről. Az adatkezelés ideje alatt a Felhasználó jogosult tájékoztatást kapni:

 • a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 • a kezelt adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljairól,
 • az adatkezelés jogalapjáról, ideértve azt is, hogy a személyes adatok feletti rendelkezés törvényi vagy szerződésben foglalt (szerződésre lépéshez szükséges) feltétel-e, és arról, hogy a személyes adatok átadása kötelező-e (az átadás elmaradásának következményeivel)
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatkezelő nevéről, címéről, és az általa végzett adatkezelési műveletekről
 • az időközben kinevezett adatvédelmi tisztségviselő nevéről és elérhetőségéről
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (ideértve azt az esetet is, ha egy harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek történik, azzal, hogy megismerhesse a biztonságot garantáló uniós és belső intézkedéseket)
 • arról, hogy történik-e automatizált döntéshozatal a Felhasználó személyes adatai alapján
 • az V. pontban rögzített jogok gyakorlásának részletes feltételeiről.

Adatkezelőként a felsorolt kérdések jelentős része tekintetében az oldal használatának megkezdésekor jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nyújtunk kezdeti tájékoztatást.

További tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@jarokelo.hu címre kérjük eljuttatni, amire indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül választ kap a Felhasználó. A kérés, illetve a tájékoztatás komplex jellegére tekintettel, indokolási kötelezettség mellett az Adatkezelő a válaszadási határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja.

VI. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelőként jelen Szolgáltatás nyújtásakor nem végzünk automatikus profilalkotást a Felhasználók adataiból.

VII. Jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatban az V. és VI. pontban rögzített jogaikat az adatkezelés ideje alatt gyakorolhatják, így e jogok megsértése vagy mellőzése esetén jogosultak az alábbi lépéseket megtenni:

Panasz

A Felhasználó panaszt Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (illetékes felügyeleti hatóságnál) tehet, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR rendelkezéseivel

Hatóság adatai:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bíróság előtti jogérvényesítés

A Felhasználót a pansztételi jogon túlmenően a felügyeleti hatósággal szemben megilleti a hatékony bírósági jogorvoslat is, ha a felügyeleti hatóság a panasz alapján nem jár el, azt elutasítja vagy megalapozatlannak minősíti (Hatósággal szembeni jogérvényesítés)

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz mellett (attól függetlenül) a Felhasználó az Adatkezelővel szemben közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő (vagy 3. személy) megsértette a GDPR rendelkezésiben biztosított jogait (Adatkezelővel szembeni jogérvényesítés). Az Adatkezelő elleni pert az Adatkezelő székhelye - vagy az érintett választásának megfelelően az érintett lakó- vagy tartózkodási helye - szerint illetékes törvényszék előtt kell megindítani. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

  Vissza az oldal tetejére